Kiropraktik

Dr. Daniel David Palmer

Hvad er Kiropraktik?

Kiropraktikkens historie starter i USA i 1895, hvor D.D. Palmer så nye muligheder for at hjælpe folk med forskellige lidelser, gennem en noget primitiv form for manipulation af rygsøjlen.

Siden har teknikken udviklet sig i flere retninger. Kiropraktorer har også en lang baggrundshistorie med røntgenundersøgelser af columna som relaterede sig til specielle teknikker.

Nogle teknikker har kunnet gøre det bedre end andre. Sagen er, at man under sin uddannelse, må koncentrere sig om den teknik, der passer bedst til det, man ønsker af sit fag.  Den teknik og analyseform, jeg så som ideel, var udviklet af Dr. C.S. Gonstead og han var i stand til, med sin perfektionisme, at skabe det mest perfekte og ideelle analysesystem som passede med den teknik, han også udviklede. Hans arbejde blev skelsættende for mit virke.

Den anden kiropraktor som kom til at betyde meget for mig, var Dr. Alex Cox, som overtog Dr. Gonstead’s klinik. Han blev en fantastisk ven og, man kunne altid regne med hans støtte om mit arbejde. Han var en eminent kiropraktor, hvis behandlinger altid var præcise. Dr. Alex har altid været et stort menneske og kiropraktor af højeste karat. En diamant i den kiropraktiske verden.

Dr. C.S. Gonstead foran røntgenbilleder, og hvor jeg dedikerer min klinik i Brønderslev til ham og afdækker den byste i granit, jeg havde fået lavet af ham.

Jeg holder et indlæg mens Dr. Alex Cox lytter, samt billede af Dr. Alex Cox.

Om Gonstead systemet

De kiropraktiske principper, som blev grundlagt af D.D. Palmer og analyse og behandlingsteknik, der blev systematiseret af Dr. C.S. Gonstead, repræsenterer den kiropraktiske dynamiske grundstamme. Samhørigheden mellem vertebral funktion og neurologisk udfald og påvirkning, har været beskrevet i neurofysiologien i mange år. Det kan ikke komme som nogen overraskelse, for nogen – inklusive læger, at der er sammenhæng, men desværre kun sjældent forstået. Kiropraktorernes resultater har gennem et århundrede, talt et tydeligt sprog.

Dr. C.S. Gonstead’s analyse og behandlingsteknikker, hvor røntgenoptagelser af columna er nødvendige for målinger af vinkler af hvirvlernes stillinger i forhold til hinanden, som skulle analyseres, for mulige subluxationer. Sammen med den subjektive bevægepalpation, gav det basis for, hvordan subluxerede hvirvler skulle behandles. Men flere objektive fund var ønsket. Det var dog den bedste metode, til at analysere problemerne, der fandtes, skønt sine vanskeligheder og udfordringer. Vi manglede at kunne se bevægelsen, og ikke kun at måtte begrænses til, at slå lid til teorierne bag den statiske analyse, sammenholdt med subjektive paplations undersøgelser.

Kiropraktor  Karsten Pedersen, Kiropraktisk Center, City Syd, Aalborg som overtager behandlingen af Specialklinikkens patienter, har gennem sin karriere, brugt statiske (Full Spine) hel rygrads- røntgenoptagelser, som baggrund for ryganalyse og behandling. Fluoroskoper fandtes kun i en ”rå form” som ikke producerede tilfredsstillende billeder til nakkeundersøgelser, og derfor blev denne teknologi ikke brugt til columna undersøgelser, men fortsatte sin tekniske udvikling indenfor kirurgien.

I dag findes der nyt, effektivt digitalt fluoroskopisk røntgenudstyr på markedet, som giver mange nye muligheder, for at kunne se de problemer i rygsøjlen, som vi absolut havde brug for, for at få billedet i 3D, og således at kunne behandle vore patienter præcist. Det er enhver behandlers ønske – at kunne behandle præcist, baseret på en korrekt objektiv, fysisk og dynamisk diagnose. Man kan med DMX se detaljer, som man ikke kunne se med statiske billeder.

Det centrale i at sammenkoble Gonsteads analyse og teknik i perfekt synkroni med DMX analyse og diagnose, er resultatet af DMXs betydning til endelig, at kunne bringe disse metoder og analyser sammen, hvor de hører hjemme.

Første optagelse af nakken – C7 sidder fast

Nakken ses bagfra

Efter 1. behandling – C7 kan nu bevæge sig

Det ultimative for en behandler er altid at bruge det nyeste udstyr og udvikling i den medicinsk-tekniske verden, for derved at kunne afhjælpe flest mulige skader, man finder i hverdagens praksis.

Man kan ikke modargumenterne princippet om og værdien af treenigheden: Dynamisk skade + Dynamisk diagnose + Dynamisk behandling = sikkerhed i viden og styrke i resultater.

Vi er nået meget langt, med vores arbejde, for styrke i den kiropraktiske levering af resultater, og Erling Pedersen-Bach har stået i spidsen for DMX udviklingen i Europa, og ejer gennem Dynamic Radiology Group det bedste fluoroskop, der har givet den bedste DMX diagnoseklinik, til at kunne levere den bedst mulige service for nakkeskadede patienter. Fluoroskopet er godkendt og sikkert røntgenudstyr, der giver mindst mulig bestråling med maksimum diagnostisk kvalitet.

En del af aftalen, vi har med den danske sundhedsstyrelse er, at forskning i nakkeskader er centralt. Derfor er der etableret et kæmpe forskningsprojekt under titlen: Spinal Impact of Whiplash and other Cervical Trauma – an Advanced Study of the Dynamic Effects on the Cervical Spine from Forced and Traumatically Induced Hyperextension, Hyperflexion and Rotary Incidents”.

Data fra Whiplash og nakke traume patienter, der ønsker DMX undersøgelse, vil skulle indgå i forskningen, så konsekvensen i legemet efter en ulykke kan belyses.  Alle disse data vil blive gennemarbejdet af en gruppe af dedikerede eksperter i DMX, og der vil blive publiceret artikler om arbejdet, som det skrider frem. Gennem alt det,  teamet af forsker kolleger har fundet allerede, fra tidligere arbejde med DMX, er nye analysere af observationer, der får skelsættende betydning for forståelsen af Whiplash syndromet i fremtiden, kommet frem.

De mange forskelligartede symptomer som patienterne lider under, har været udnyttet af mange former for alternative behandlinger, og subjektive fortolkninger, som ingen som helst værdi har haft for patienternes helbred.

Desværre er der gået mode i at alle, den medicinske verden ikke kan diagnosticere eller behandle, må være psykisk syge. Den populære nye diagnose er ”Funktionel Lidelse”, hvilket i praksis betyder, at når ens nakke bliver vredet og slået skæv, med Whiplash syndromet til følge, så mener man åbenbart, at man lige netop på det tidspunkt, blev slået psykisk syg – eller funktionel lidende! Det er dog en uansvarlig udledning og fordrejning af facts. Alle de stakkels mennesker, der har fået denne diagnose, kan nemlig se frem til et liv i smerte og udenfor samfundets murer.

Ved at samle alle visuelle funktionsoplysninger fra DMX optagelserne, og sammenholde dem med de fysiske undersøgelser, vil vi kunne indlede et fornuftigt dynamisk behandlingsforløb af patienten – og helst med det resultat, at de får deres liv tilbage. Det gør vi alt for vil ske.

Hvilke tilstande behandler vi kiropraktisk på Specialklinikken Rebild?
 • Piskesmæld/ Whiplash med følgevirkninger
 • Nakke traumer af forskellig oprindelse
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Skulder og armsmerter samt nedsat funktion
 • Musearm
 • Albuer som golf og tennisalbuer
 • Rygsmerter
 • Lændesmerter
 • Hoftesmerter
 • Arvæv fra operationer, hvor hofteoperationer udgør en stor andel af disse behandlinger
 • Knæsmerter
 • Neuro-muskulære skader med nedsat neurologisk funktion
 • Småbørns tisseproblemer
 • Småbørnskolik
 • Småbørn med skæv nakke efter en svær fødsel

Hvordan behandler en Gonstead kiropraktor en nakke eller ryg?

Herunder vises billeder af hvordan det ser ud, i statisk format:

Nederste lændehvirvel

Brystryggen

Nakke

Udover den kiropraktiske behandling, følges der op med ESWT (Chokbølgebehandling) for at facilitere helingsfasen af behandlingen. Vi ser oftest væskeknuder over f.eks. lændesubluxationer, som er uforklarlige, men reelle og nærværende for patienterne. Vi bruger den dynamiske effekt af chokbølgerne til at tømme disse væskeknuder, som straks reducere eller eliminerer smerteniveauet. Sammen med justeringen af den hosliggende subluxerede hvirvel, som også optræder som årsagssammenhæng, opnås et godt resultat uden bivirkninger.

Gennem min baggrund i Chokbølgebehandling, har jeg identificeret en meget stor mangel på effektiv behandling af arvæv efter operationer. Specielt har hofteoperations patienter ofte enorme problemer med at gå efter operationen. ESWT er nok den eneste modalitet, der virkelig kan afhjælpe og forbedre de slappe muskler i hofte og rumpe efter en sådan operation. Med ESWT kan man genopbygge muskulaturen, og det er en stor fornøjelse at se patienter, der næsten ikke kan gå, endog ved hjælp af en stok, humpe ind i behandlingslokalet, hvor de efter behandlingen går ud i venteværelset uden støtte fra stokken.

Samme arvævsproblemer ser fra brystoperationer. Vi behandler patienter, både private og mange som er refereret af læger fra onkologisk afdeling, fordi man har set kvaliteten af vores chokbølgebehandling. Det stramme arvæv i brysterne blødes op, og giver ny bevægelse i brystregionen for patienten. Skønt der ikke er så meget tid mere, til at behandle disse patienter på Specialklinikken Rebild, er det fortsat mit mål, at kunne hjælpe de værste tilfælde ind mellem de mange Whiplash patienter, som kommer hertil fra hele Skandinavien.