Om Specialklinikken

Specialklinikken Rebild er specialiseret i Whiplash og andre dynamiske nakkeskader.

Specialklinikken tilbyder Dynamisk røntgenundersøgelse (DMX) og intensiv behandling af Whiplash og andre nakketraumer. Behandlingen består af specifik neuro-spinal ryg-nakkehvirveljustering (specifik kiropraktik), Extracorporeal Chokbølgebehandling (ESWT) og målrettet fysioterapi og træning (Targeted Fyiso).

Neuro-Spinal ryg-og nakkehvirvel justering (Specifik Kiropraktik):

Kiropraktor J. Erling Pedersen-Bach er stifter og ejer af Specialklinikken Rebild. Han bestod sin kiropraktoreksamen i 1973 fra Los Angeles College of Chiropractic. Han blev her begejstret for de dynamiske neurovertebrale aspekter af kroppen, og gennem sin mentor Dr. C.S. Gonstead, fra The Gonstead Clinic of Chiropractic, Mt. Horeb,Wisconsin, USA, udviklede han sine færdigheder som kompetent kliniker. Dr. Gonstead var kendt som den bedste indenfor præcisions kiropraktik – i både analyse og behandling. Hans tekniske analyse af ryggen havde sit udspring fra både statiske røntgenanalyser, og han forsøgte at verificere sine analyser og teknikker med meget tidlige fluoroskopiske undersøgelser, som han kunne lave i fluoroskopiens barndom. Der skulle gå mange år, før fluoroskopien var tilstrækkeligt avanceret til opnå kvalitetsfilm for minimal bestråling, så Dr. Gonstead koncentrerede sit arbejde omkring fuld længde statiske røntgenoptagelser af ryg/bækken.

Hans arbejde førte til en sikker forståelse af subluxation mekanismen, og han udviklede logiske metoder til at korrigere disse manuelt. Ved at sammenlægge palpation med de statiske oplysninger fra røntgenfilmene, kunne han udføre den sikreste behandling i en slags 3D format. Gennem en generation, har Gonstead analyse og behandlingsteknik været den absolut bedste præcisionskiropraktik, der findes.

Statisk fuld længde røntgenundersøgelser, var det bedste man kunne bruge, indtil DMX blev tilgængeligt, skønt statiske røntgenoptagelser stadigt findes. Erling har gennem sin karriere også brugt fuld længde rygoptagelser, indtil det blev muligt at bruge den ultimative teknik: dynamisk fluoroskopi (DMX), hvor det blev muligt, at korrigere subluxerede hvirvler endnu mere præcist, ved at kunne se disse hvirvler i bevægelse, mens behandlingen blev forberedt og udført.

En ny era er begyndt for patienterne indenfor det kiropraktiske område. DMX bliver det førende analytiske værktøj en manuel behandler kan få.

Erling drives af sin store passion for den tekniske side af faget, og ikke mindst, at god undersøgelses- og behandlingsteknik så effektivt kan hjælpe patienter, til et bedre liv. At bringe ny fokus på patientbehandling af akutte som kroniske smerter, forårsaget af Whiplash og andre nakketraumer, og som oftest ikke er forstået eller er opgivet af den alm. lægekundskab, er Specialklinikkens Rebilds målsætning. Whiplash patienter trænger til hjælp. Det er en glemt gruppe af mennesker, som lider utroligt meget, på grund af deres nakkeskader, og som oftest er sat udenfor samfundet p.g.a. deres ødelæggende symptomer, med en diagnose, som i dag kaldes Funktionel Lidelse.

Erling har drevet klinikker i Danmark, USA, Spanien, Macau, Thailand og Azerbaijan. I USA, hvor Erling har sin DMX viden fra, er man milevidt foran Danmark i forhold til analyse af dynamiske skader. Det lover Erling at ændre på. Han vil gøre en massiv indsats, for at få denne videreudvikling af statisk røntgenanalyse til at blomstre overalt i Norden. En del af hans løfte til de danske myndigheder er, at han fortsætter forskningen og han har derfor startet et stort forskningsprojekt for to grupper af patienter: 1. Whiplash og 2. Nakke Traume, som kun kan diagnosticeres fra en fluoroskopisk optagelse.

Forskningsprojekterne går under titlen: ”Spinal Impact of Whiplash and other Cervical Trauma – an Advanced Study of the Dynamic Effects on the Cervical Spine from Forced and Traumatically Induced Hyperextension, Hyperflexion and Rotatory Incidents”. Alle patienter, som ønsker at blive undersøgt på Specialklinikken Rebild for Whiplash og nakke traume skader, vil medgå i disse forskningsprojekter.

Behandlingen

Når et behandlingsforløb opstartes på klinikken, vil der blive lavet en plan for behandlingsprocessen. Patienten afleverer en førstegangsformular, hvor sygehistorien er beskrevet i patientens egne ord. Patienten bliver gjort opmærksom på alle forhold, der har med røntgenundersøgelsen og forskningsprojektet at gøre, og får udleveret skriftlig information derom. Desuden kræves den nye patientlov at patienten underskriver en Samtykkeerklæring, så alle forhold bliver forstået. Der bliver gjort klar til DMX optagelsen, og patienten bliver omhyggeligt instrueret i hvordan nakken skal føres. Straks efter optagelsen, bliver alle forhold, de er fundet på røntgenfilmen gennemgået i detaljer af røntgenpersonalet. Filmen bliver herefter grundlag for hvilken behandling, der foreslås.

Afhængig af både patientens muligheder og skadens omfang, vil behandlingsplanen blive tilpasset patienten bedst muligt. Langt de fleste behandlingsforløb vil være en kombination af chokbølge (link) og kiropraktik (link), da disse behandlingsformer spiller optimalt sammen. Mange patienter vil ligeledes have brug for genoptræning af nakke og ryg. Ligeledes ses det oftest at muskler og ligamenter har taget skade både af uheld, men også af den tid patienterne går ubehandlet rund med fejlstillinger i skelettet. Specialklinikken hjælper således med genoptræning. Klinikken har selvstændigt praktiserende fysioterapeut som har stor erfaring med dynamiske skader, og er specialuddannet til at behandle dynamiske skader.

Der er ingen tvivl om, at det er Specialklinikkens primære focus er, at hjælpe folk, der har fået dynamiske skader, og som får meget lidt hjælp under det rigide danske sundhedsvæsen. Vi behandler mange andre tilfælde med specifik kiropraktisk justering af hvirvelsøjlen, såvel som med ESWT, samt med dynamisk målrettet fysioterapi. Se under listen “Vi behandler” (link)

Fremtiden for Specialklinikken Rebild

 

Vi vil videre…

I nær fremtid, skal der være mulighed for, at blive undersøgt flere steder i Norden. Vi er ved at udvikle et samarbejde med en stor lægeklinik i Stockholm med speciale i hjerneskader efter Whiplash, og det påtænkes, at DMX også vil blive gjort tilgængeligt der.  Vi forventer at udvikle markedet i Skandinavien gennem vores affilierede firma Dynamic Radiology Group.

Gennem undervisning og workshops, vil professionelle behandlere blive inviteret, så de vil kunne udvikle deres palet af behandlingsmuligheder for deres patienter.