Om Specialklinikken

Specialklinikken Rebild er specialiseret i den fysioterapeutiske behandling af Whiplash og andre dynamiske nakkeskader.

På Specialklinikken tilbyder Dynamic Radiology Group Dynamisk  (DMX) undersøgelse af nakkens funktion set i real time og i bevægelse. Extracorporeal Chokbølgebehandling (ESWT) og målrettet fysioterapi og træning (Targeted Fysioterapi) danner baggrund for behandlingen.

 

Behandlingen

Når et behandlingsforløb opstartes på klinikken, vil der blive lavet en plan for behandlingsprocessen. Patienten afleverer en førstegangsformular, hvor sygehistorien er beskrevet i patientens egne ord. Patienten bliver gjort opmærksom på alle forhold, der har med røntgenundersøgelsen og forskningsprojektet at gøre, og får udleveret skriftlig information derom. Desuden kræves den nye patientlov at patienten underskriver en Samtykkeerklæring, så alle forhold bliver forstået.

Afhængig af både patientens muligheder og skadens omfang, vil behandlingsplanen blive tilpasset patienten bedst muligt. Langt de fleste behandlingsforløb vil være en kombination af chokbølge (link) og Targeted Fysioterapi (link), da disse behandlingsformer spiller optimalt sammen. Mange patienter vil ligeledes have brug for genoptræning af nakke og ryg. Ligeledes ses det oftest at muskler og ligamenter har taget skade både af uheld, men også af den tid patienterne går ubehandlet rund med fejlstillinger i skelettet. Specialklinikken hjælper således med genoptræning. Klinikken har selvstændigt praktiserende fysioterapeut som har stor erfaring med dynamiske skader, og er specialuddannet til at behandle dynamiske skader.

Fremtiden for Dynamic Radiology Group

 

Vi vil videre…

I nær fremtid, skal der være mulighed for, at blive undersøgt flere steder i Norden. Vi arbejder på at samle mange klinikker omkring dynamisk forståelse og behandling af rygsøjlen.  Vi forventer at udvikle markedet i Skandinavien.

Gennem undervisning og workshops, vil professionelle behandlere blive inviteret, så de vil kunne udvikle deres palet af behandlingsmuligheder for deres patienter.